TOIMINTAMME VALKONAUHASSA

Lappeenrannan Valkonauha ry perustettiin vuonna 1941. Yhdistys on kristillis-yhteiskunnallinen naisjärjestö ja toimii Suomen Valkonauhaliitto ry:n paikallisyhdistyksenä.

Alunperin toiminta keskittyi seminaarien järjestämiseen ja tukihenkilöiden kouluttamiseen. Tärkeä tehtävä on vielä nykyisinkin päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä auttaminen. Yhdistyksen jäsenet ovat vierailleet kaksi kertaa vuodessa paikallisessa ryhmäkodissa. 

Seminaaritoiminta jatkuu edelleen. Suomen Valkonauhaliitto osallistuu kerran vuodessa seminaarin järjestämiseen yhdessä STEP opintokeskuksen ja Lappeenrannan Valkonauhayhdistyksen kanssa.

Lisäksi jäsenet tekevät henkilökohtaisia käyntejä yksinäisten vanhusten luona. Tapaamiset tuovat iloa monen vanhuksen arkipäivään.

Lapsiperheitäkään ei ole unohdettu. Avustusta annetaan vuosittain paikallisen diakoniatyön välityksellä vähävaraisten perheiden lasten harrastustoimintaan perheissä, joissa varattomuus johtuu päihde- tai mielenterveysongelmista.

Strategia

Lappeenrannan Valkonauha ry on kristillisellä arvopohjalla toimiva päihteettömyyttä ja muuta hyvinvointia tukeva naisjärjestö, joka on mukana yhteiskunnallisessa muutoksessa tekemässä parempaa elämää.

Valkonauhatyön periaatteena on auttaa yksilöä juuri tämän tarvitsemalla tavalla. Kohtaamme jokaisen apua tarvitsevan valikoimatta ja arvokkaana ihmisenä periaatteella ”Jos otat Valkonauhaan yhteyden, sinut kohdataan”! . Lähtökohtamme on, että hyvän yhteiskunnan rakentaminen on kokonaisvaltaista työtä, jossa yksilön ja yhteiskunnan haasteet liittyvät erottamattomasti toisiinsa.

Toiminta

Yhdistyksemme on hyväntekeväisyysjärjestö, jonka toiminta-avustusta haetaan pääasiassa STEAlta, eri säätiöiltä ja muilta taloudellista tukea myöntäviltä tahoilta. Saatamme saada myös lahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä, jotka ovat kokeneet toimintamme lahjoittajan omaa elämää tukevaksi toiminnaksi. Teemme yhteistyötä paikallisten seurakuntien ja päihteettömyyttä edistävien (EHYT) toimijoiden kanssa.

Lappeenrannan yhdistys järjestää palvelutalojen asukkaille virkistystä vähintään kerran vuodessa.